Vážení občané,  rekreanti, chalupáři a ostatní návštěvníci obce Kohoutov, dostává se Vám  do rukou  druhé vydání  Kohoutovských listů.  Doufám,  že jste  s tímto  čtvrtletníkem spokojeni a dáte nám vědět své připomínky,  náměty a podněty e-mailem na: obec.kohoutov@seznam.cz nebo dopisem do schránky na Obecním úřadě. Ladislav Grega, starosta obce

Kohoutovský zpravodaj č.1 květen 2011

Bezplatný informační zpravodaj

Náklad: 120 výtisků

Uzávěrka: 25. května 2011

Uzávěrka 2. čísla: srpen 2011

Vydavatel: Obec Kohoutov, č.p.  65, 544 01, IČO 00278017