Od 1.10.2012 do 31.1. 2013 jste mohli vyjádřit souhlas nebo nesouhlas v této anketě:

Jste ochotni spolupracovat na vytvoření Strategického plánu obce Kohoutov na období 2014

  • Ano ( 11 hlasů)
  • Ne (2  hlasy)

Hlasovalo celkem: 13