26. 5. v sobotu od 14 hodin hostil kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově 2. ročník přednáškového pásma s názvem „ Rozpravy o člověku a krajině“. O poustevnické tradici v kraji F. A. Šporka pohovořil prof. I. A. Hrdina a o hudbě, která zaznívala ve zdejší krajině Doc. S. Bohadlo. Z přednášek byl prováděn videozáznam.

Pozvánka – Rozpravy o člověku a krajině