Kohoutovské Listy – září 2012

Vážení občané, místní, přespolní i ostatní návštěvníci obce Kohoutov, léto máme zdárně za sebou. Doufám, že dovolených jste si řádně užili a nabrali nových sil do další etapy, do nového ročního období. Také pevně věřím, že jste nepodlehli depresivní náladě spojené s kauzou „methanol“. Nadešlo babí léto. I v tomto období si určitě najdete čas na odpočinek a zavítáte na některou z akcí, kterou pořádají místní neziskové organizace. Děkuji Vám také za hladký průběh akce Lidová řemesla Kohoutov 2012, za to, že tuto akci berete za svou a dodržujete pokyny pořadatelů. Děkuji také všem pořadatelům a organizacím, které se podílely na této akci.

Grega, starosta obce