Na letošním pohádkovém soutěžení nám přálo počasí. Sluníčko a 14 pohádkových bytostí přilákalo na 40 dětí ke Kladrubským rybníčkům. Tentokrát viděly Šamanku v týpý s ukázkou replik indiánských zbraní; u Old Shatterhanda si mohly vyzkoušet střelbu z indiánského luku a u Indiánky si vyrobit čelenku a vybrat si malbu na obličej. Loupežník Lotrando s nimi „přeletěl“ rybník. Nechyběla Popelka, které děti pomáhaly přebírat hrách, u Bílé paní si zazpívaly písničku Na Okoř, u Víly zase poznávaly naši květenu. Malý Vodníček s dětmi zase chytal ryby, Převozník je svezl na loďce a Pistolnice s opravdovou pistolí na Brunovi, místním poníkovi. U trampolíny skákal Šašek, u kaple čekal Poustevník a pod stromem se skrývala Čarodějnice. Krásná Červená Karkulka děti učila, jak složit papírovou hračku a u Červeného kříže se zase dozvěděly něco ze zásad první pomoci.

Nakonec jsme se všichni sešli u ohně, opekli jsme buřty a domluvili jsme se, že příští rok se zase všichni setkáme!