Zápis ze schůzky rozvojového výboru –   Březen 2012

říjen 2012 – doplněno poznámkami o aktuálním stavu

 

Body k projednání:    úkoly z minulého roku 2010

1. dokončení zastávek – úkol trvá
2. údržba hřbitova – funguje spolupráce OSKA a obec
3. kolaudace vodovodu –

4. oprava obecních cest – informace  podá  pan starosta
5. projekt na rekonstrukci hřiště – není připraven

6. opravy fasád obecních budov -úkol trvá
7. zásobování starších občanů – zajištěno obec   spolufinancuje  službu
8. časopis – vychází
9. „záhumení  cesty“ obnova informace  p. Tyrnerová
10. kniha o Kohoutovu k výročí 600let od první  zmínky- úkol trvá

11. dotace – firma (osoba), která by se starala o  možnosti  jejich využití

12. studie kanalizace – zamítnuto zastupitelstvem  obce

 

Úkoly na rok 2012:

1. Zastávky a koše  –  výbor  vybral  ke koupi dva betonové koše.  Na křižovatce bude

stržena stará zastávka a na obecním pozemku ( proti  Maršálkom ) nahrazena novou. Bude potřeba  plán  pro stavební  úřad.

2. Údržba hřbitova  – uhynul jeden nově vysazený strom, na jaře byl  nahrazen novým

– p. Tyrnerová  zjistí cenu za případnou opravu hřbitovní zdi

 

3. Vodovod – stále nejsou s některými majiteli dotčených pozemků smlouvy

–  p. Tyrnerová  nabídla pomoc  při vyřizování smluv s občany

– p. starosta informoval přítomné o problému  se zdrojem vody pro druhou  etapu vodovodu. Zdroj není ve vlastnictví obce, proto je v řízení jednání o koupi  (zajišťují p. Horáček a Grega).

 

Nová informace (10.10.2012): pan Černý zjistil, že koupě nebude asi možná, protože je Výšina včetně budovy vodního zdroje pod úvěrem .  Proto je asi nepravděpodobné, že by to prodali. Zřejmě by museli předělat celý úvěr. Další varianta je nový vrt na pozemku  obce.

4. Obecní cesty –  v současné době je většina cest  upravena.  Jen cesta  u pana Švorce (proti pekárně)  je velmi  úzká.  Starosta  jedná s panem Šulcem o možnosti  odbagrování  části jeho pozemku (svahu) .

5. Projekt na hřiště –  úkol trvá ( na jaře 2013 bude dokončeno)

6. Fasády obecních budov  – doladit barevnost budov obchodu a hasičárna na podobný

Odstín   –  Splněno Plán –  fasáda na zbrojnici v Kladrubech = zachovat  ráz a  nahodit

–  oprava budov za obchodem, tak aby se daly využít pro dětské  hřiště

 

7. Zásobování občanů je zajištěno bez problémů

8. Časopis funguje podle představ

9. Záhumení cesty – úkol trvá (spojí se s územním plánem)

10. Kniha k 600let od zmínky  – bude zjištěna cena a začne překlad staré kroniky

11. Dotace – byla oslovena osoba, která zjišťuje informace o dotacích a zpracovává je.

Dala příslib, že nás bude včas o možnostech využití informovat.

Další jednání výboru bude  1.11.2012  na OÚ od 19:00