Nástěnný kalendář s motivy Božích muk a křížků v okolí Kohoutova malovaly místní děti. Jednalo se o projekt, podpořený ČSOB a ERA. Tiskovou zprávu Hradeckého Deníku si můžete přečíst na http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/podporeny-kouzelny-kalendar-a-alej20120204.html

Kouzelný kalendář, Alej narozených či zrestaurovaný světecký sloup u Pecky. To jsou tři vítězné projekty, které byly podpořeny v rámci programu podpory regionů, kdy ČSOB a ERA rozdělily více než tři miliony korun menším projektům v celé České republice. V roce 2011 byly v Královéhradeckém kraji podpořeny tři projekty. O podporu žádalo dvanáct subjektů.

Jedním z vítězných počinů byl Kouzelný kalendář. Občanské sdružení Kohoutov se dlouhodobě zasazuje o změnu vztahu obyvatel obce ke svému okolí. „Děti z obce nedaleko Kuksu zarazilo, kolik drobných a zdevastovaných památek v okolí je. Ve spolupráci s místní knihovnou děti nejprve křížky v terénu nakreslily, poté převedly kresby na počítačovou grafiku a alespoň na obrázcích je opět postavily a podle starých map našly i jejich původní názvy. Pak jsme je vydali jako kalendář,“ představila projekt Jarmila Tyrnerová z občanského sdružení. Na tvorbu kalendáře dostaly děti grant ve vši 68 980 korun. Vytištěné kalendáře děti roznesly do domácností a pozvaly veřejnost i na brigádu při obnově prvního – Celbova kříže. „Myslím, že se nám povedlo vzbudit zájem o památky v našem okolí a hodláme v úsilí pokračovat,“ dodala Jarmila Tyrnerová.