Společník je časopis vydávaný Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, jehož je členem i naše obec Kohoutov. Lednové vydání si můžete najít na www.kjh.cz.