Přihlášku  a  ostatní  podmínky  k  přijetí na  Lidová  řemesla  Kohoutov  2013  najdete  na :   http://www.kohoutov.cz/lidova_remesla/2013/podminky.htm