Započaly obnovy vnitřního zařízení kostela. Zahájena byla oprava dřevěných schodišť. V lednu 2013 bude pokračovat oprava budovy kostela, kterou společně s obcí OSK zajišťuje. V projektu z dotačního programu LEADER – MAS KJH, 5. výzva: „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově“ budou vyztuženy krovy, provedena nová elektroinstalace a opraveny dveře.