Kohoutovský zpravodaj

7. číslo Kohoutovského zpravodaje 12/2012

Kohoutovské listy_prosinec 2012

Vážení občané, místní i přespolní a ostatní návštěvníci naší obce, další kalendářní rok pomalu končí, zima se dostavila v plné parádě a začíná každoroční shon spojený s přáním, co možná nejlépe strávit svátky vánoční. Při tomto vánočním spěchu nezapomínejte na to, že jste stále lidé, nezapomínejte na odpočinek, neopomeňte se věnovat svým blízkým a ratolestem a především buďte v srdci vlídní a klidní k vašemu okolí. Dovolte mi, abych vám jménem celého zastupitelstva obce Kohoutov popřál příjemně strávené Vánoce plné štěstí a spokojenosti. Zároveň vám všem přeji, abyste do nového roku „2013“ vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Více >

6. číslo Kohoutovského zpravodaje 09/2012

Kohoutovské Listy – září 2012

Vážení občané, místní, přespolní i ostatní návštěvníci obce Kohoutov, léto máme zdárně za sebou. Doufám, že dovolených jste si řádně užili a nabrali nových sil do další etapy, do nového ročního období. Také pevně věřím, že jste nepodlehli depresivní náladě spojené s kauzou „methanol“. Nadešlo babí léto. I v tomto období si určitě najdete čas na odpočinek a zavítáte na některou z akcí, kterou pořádají místní neziskové organizace. Děkuji Vám také za hladký průběh akce Lidová řemesla Kohoutov 2012, za to, že tuto akci berete za svou a dodržujete pokyny pořadatelů. Děkuji také všem pořadatelům a Více >

čarodějnice

4. číslo Kohoutovského zpravodaje 04/2012

Kohoutovský zpravodaj č.4 duben 2012

Vážení  spoluobčané, rekreanti  a další příznivci obce  Kohoutov,

čas  zimy  je již  doufám  definitivně  za námi  a nás  čeká  další  etapa  nestálého ročního  období,  a to  jara.   Věřím,  že  se nám  jaro  vydaří,  tak jak  má  být a  Vy  si  můžete  v klidu  přečíst   další  vydání  Kohoutovských  listů. Ing. Ladislav Grega, starosta.

Příloha – Jak asi vypadala barokní poustevna?

Příloha – Přehled akcí v Kohoutově na rok 2012