K pátku 21. prosince 2012 vyhlašuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. VI. výzvu příjmu žádostí do dotačního programu LEADER. Na webových stránkách www.kjh.cz v sekci LEADER dotace – výzvy a dokumenty pro žadatele – VI. výzva naleznete co nejdříve všechny dokumenty k výzvě a podmínkách podpory, samotnou žádost o dotaci a instrukce k jejímu vyplnění vkládám do přílohy.

Sběr žádostí o dotaci bude probíhat od 15. 1. do 18. 1. 2013 od 8 do 14 hod v kanceláři MAS KJH, o.p.s. V případě vašeho zájmu posílejte vyplněné žádosti o dotaci ještě před samotným sběrem ke kontrole na e-mail neveceralova@kjh.cz, nejdéle však do 10. 1. 2013.

 

Do 11. ledna 2013 lze vaše projektové záměry ještě konzultovat, ale pouze do domluvě na tel. 725 632 679 s Ladou Nevečeřalovou.

Veřejné obhajoby vašich projektů před hodnotitelskou komisí budou probíhat v týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2013.

Hodně úspěchů vašim projektům přeje za kolektiv MAS KJH, o.p.s.

 

Kateřina Valdová

PR pro MAS a administrátorka projektů pro o. p. s.

Království – Jestřebí hory, o. p. s.

—————————————–

Kancelář:

Palackého 793

542 32 Úpice

tel.: 499 397 232

www.kjh.cz