V sobotu si děti s rodiči dali sraz s čertem, anděly a Mikulášem v naší tělocvičně. Nejprve je tam čertovsky naladili bratři Gregovi s krásně hraným a vlastnoručně vyrobeným loutkovým divadlem Čert a Káča. Poté si děti zasoutěžily a na všechny pak čekala zasloužená odměna od Mikuláše, který si od všech vyslechnul písničky nebo básničky.

Účast byla hojná a děti odcházely spokojené. Velké díky tedy patří všem organizátorům!