Doprava

Autobusové jízdní  řády od 14. 12. 2014

http://www.oredo.cz/download.aspx?file=87d8c125-2062-49e8-9d3b-09ec9d38fa57

Nové  jízdní  řády

L690450_141214_152569

Zimní údržba

Zimní údržba místních obecních komunikací je zajišťována společností Koass, s.r.o. Obec je povinna zajišťovat údržbu komunikací ve svém vlastnictví, zajišťování prohrnování jiných komunikací jak ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – komunikace III/30014 a III/29923, tak v soukromém vlastnictví, je jakýmsi bonusem občanům naší obce.