Spolky

TJ SOKOL Kohoutov

Tělovýchovná jednota Sokol působí v Kohoutově již od roku 1976. Pořádá každoročně Vánoční turnaj ve stolním tenisu, závody na běžkách a v létě turnaje v nohejbalu a volejbalu. Spolu s Červeným křížem organizuje o letních prázdninách několikadenní výlety.

Předseda: Hana Černá

 

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Kohoutov spolupracuje s profesionálními hasičskými sbory, v obci zajišťuje protipožární ochranu při společných akcích a udržuje v dobrém stavu požární techniku. V současné době čítá pět aktivních členů.

Kontakt: Ladislav Grega – 499 693 030

 

Český červený kříž

Organizace zajišťuje zdravotní dozor na všech kohoutovských akcích, organizuje dětský den, svolává brigády a podporuje společenský život v obci.

Předseda: Kamila Švorcová

 

 

Občanské sdružení Kohoutov

V roce 2008 založilo 13 kohoutovských občanů volné sdružení. Ve spolupráci s obcí organizuje brigády na obnovu hřbitova či výsadbu alejí, pořádá koncerty v kostele.

Předseda: Jarmila Tyrnerová, www.osko.webnode.cz