Výbory

Kontrolní výbor

předseda  Bc. VALÁŠKOVÁ Lenka

člen  KLECAR Václav

člen

 

Konkrétní činnosti kontrolního výboru

 • minimálně 3 x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
 • 1 x ročně provést kontrolu činnosti výborů finančního , rozvojového a výboru pro Lidová řemesla
 • 1 x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a starosty obce v oblasti nápravy a odstranění nedostatků při hospodaření obce
 • 1 x ročně kontrola výběrových řízení , pokud byla vypsána

 

Finanční výbor

předseda Ing. MITROVIČ Libor

člen ALBRECHTOVÁ Jitka

člen PUHLOVSKÁ Marie


Konkrétní činnosti finančního výboru

 • minimálně 2 x ročně provést kontrolu na úseku hospodaření obce – kontrola plnění rozpočtu
 • zkontrolovat oprávněnost a efektivnost návrhu rozpočtu obce na daný rok
 • 1 x ročně zkontrolovat stav pokladny obce , stav účtů
 • Po uplynutí řádného účetního roku provést kontrolu využití finančních prostředků u jednotlivých příjemců
 • 1 x ročně provede kontrolu dodržování na úseku hospodaření s majetkem dle zákona o obcích §38 a §39
 • Provede věcnou kontrolu závěrečného účtu obce za daný rok

 

Rozvojový výbor

předseda Mgr. Černá Hana

člen Stoklasa Ondřej

člen Ing. Tyrnerová Jarmila

člen Pindl Pavel

člen Švorcová Kamila

 

Činnost rozvojového výboru:

 • podává návrh na rozpočet v oblasti paragrafu 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

 • podává návrh na rozpočet na výši příspěvků na činnost neziskovým organizacím v obci i mimo obec

 • vypracovává plán činnosti výboru na daný rok – schůze výboru bude minimálně 4 x ročně

 • vypracovává spolu s ostatními složkami přehled akcí v obci na daný rok , akce pod patronací obce také vede a zodpovídá za ně organizačně

 • dále podává návrhy na opravy nemovitostí ve vlastnictví obce

 • zúčástní se jednání při plánování investičních akcí obce

 • spolupracuje při podávání žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova

 • vyhodnocuje návrhy pomoci pro sociálně slabší občany

 • spolupracuje s ostatními složkami v obci na daných akcích

 

Výbor pro Lidová řemesla

HORÁČEK Pavel –  předseda  výboru, hlavní organizátor

Ing. BUCEK Jan –  zajištění  účastníků  řemesel

Mgr. ČERNÁ Hana –  zajištění dopravní obslužnosti a parkování

Ing. REZEK Radek  –  zajištění  kulturního  programu