Úřední deska

Název dokumentuVyvěšenoSejmutoPřílohyPoznámka
Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 13.1.20156.1.201514.1.2015
Veřejná vyhláška - Veřejné ústní projednání Ovčí farma Vyhnánov15.1.201531.1.2015
Veřejná vyhláška - veřejné projednání Garáž Valášek21.1.20157.2.2015
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce č.5/2015 dne 10.2.20153.2.201511.2.2015
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č.4/15/O - Obnova vedení NN Kohoutov TS 290 - TS 2959.2.201510.3.2015
Pozvánka na závěrečné jednání o Komplexních pozemkových úpravách obce Kohoutov v katastrálním území Kohoutov 9.2.201519.3.2015
Veřejná dražba opakovaná - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání10.2.201510.3.2015
Záměr obce č. 1/201522.2.20159.3.2015
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 9.3.20151.3.20159.3.2015
Veřejná vyhláška _ Rozhodnutí Ovčí farma - Vyhnánov 17.3.20159.4.2015
Záměr obce Kohoutov č.2/201528.3.201514.4.2015
Oznámení oé konání zasedání Zastupitelstva obce dne 13.4.20156.4.201513.4.2015
Oznámení o konání Zastupitelstva obce dne 12.5.20155.5.201513.5.2015
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daně z nemovitostí 20157.5.201530.6.2015Příloha 1Příloha 2
Veřejná vyhláška - Územní plán Chvalkovice7.5.201524.5.2015
Veřejný ochránce práv - Informace 7.5.201531.12.2015
Výzva k podání nabídky - Ordinace praktického lékaře 10.5.201526.5.2015
Zadání veřejné zakázky - Nové veřejné osvětlení Kohoutov10.5.201526.5.2015
Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 201415.5.201515.6.2015Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014Příloha k závěrečnému účtu za rok 2014Výkaz zisků a ztrátFin 2-12Rozvaha za rok 2014 SoP
Závěrečný účet obce Kohoutov za rok 201418.5.201530.6.2015Příloha k závěrečnému účtu obce Kohoutov za rok 2014Zpráva o kontrole hospodaření obce Kohoutov za rok 2014Informace o společnsoti KOASS spol.s.r.o. Kohoutov za rok 2014
Rozhodnutí o povolení stavby Ordinace praktického lékaře Kohoutov čp. 7327.5.201531.12.2015
Rozhodnutí o Komplexních pozemkových úpravách pro katastrální území Kladruby u Kohoutova1.6.201516.6.2015Mapa nového upořádání katastrálního území Kladruby u kohoutova
Oznámení o konání 9. zasedání dne 9.6.20151.6.20159.6.2015
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.201523.6.201530.6.2015
Komplexní pozemkové úprav k.ú. Kohoutov - ROZHODNUTÍ4.7.201523.7.2015
Oznámení o zahájení řízení - Obytná přístavba k RD čp.49, Kohoutov - ústní řízení dne 25.8.2015 od 9,30 u stavby 24.7.201510.8.2015
Záměr obce č. 3/2015 - pronájem nebytového prostoru v čp.6517.8.20151.9.2015
Zasedání Zastupitelstva obce dne 1.9.201525.8.20152.9.2015
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Nové veřejné osvětlení Kohoutov 24.9.201515.10.2015
Záměr obce Kohoutov č.4/2015 - pronájem bytu čp.65 a části ppč. 244 v vobci a k.ú. Kohoutov 25.9.201512.10.2015Formulář pro žadatele o nájem bytu v čp. 65 Kohoutov
Oznámení o konání 13. zastupitelstva obce Kohoutov dne 13.10.20156.10.201514.10.2015
Záměr obce č.5/2015- pronájem nebytových prostor v čp. 73 - ordinace praktického lékaře24.10.20159.11.2015
2. Rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kladruby u Kohoutova 26.10.201517.11.2015
Informace z Městského úřad Dvůr Králové - odbor doparyv a silničního hospodářství27.10.201531.12.2015
Územní rozhodnutí č. 34/15/O - Nové veřejné osvětlení Kohoutov 2.11.201518.11.2015
Oznámení o konání 14. zasedání ZO Kohoutov dne 10.11.20153.11.201510.11.2015
Aktualizace zásad - Veřejná vyhláška 26.11.201526.12.2015
Návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 201626.11.201515.12.2015
Návrh rozpočtu obce Kobhoutov na rok 201630.11.201515.12.2015Návrh rozpočtu obce na rok 2016_ položkový
Oznámení o konání zasedání ZO Kohoutov dne 15.12.20158.12.201516.12.2015
Granty Společenství obcí Podkrkonoší na rok 201622.12.201631.3.2016Tisková zpráva Žádost o grant
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce dne 26.1.201619.1.201627.1.2016
Oznámení o konání zastupitelstva obce 4.3.201625.2.20164.3.2016
Záměr obce Kohoutov č.1/201621.3.20165.4.2016
Záměr obce Kohoutov č.2/201621.3.20165.4.2016
Oznámení o konání zasedání ZO 18/2016 dne 5.4.201626.3.20165.4.2016
Záměr obce Kohoutov č.3/201611.4.201626.4.2016Příloha č.1Příloha 2Příloha č.3Příloha 4Podmínky pro vyhodnocení výzvy pachtuŽádost o pacht
Záměr obce Kohoutov č.4/201611.4.201626.4.2016Příloha 1Příloha 2Příloha 3Příloha 4Příloha 5Příloha 2
Záměr obce č. 5/201612.4.201626.4.2016Grafická příloha k záměru č. 5/2016
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kohoutov 26.dubna 201618.4.201626.4.2016
Oznámení o konání 20. zasedání ZO dne 3.5.201626.4.20163.5.2016
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Kohoutov3.5.20166.6.2016Seznam pomístních názvůSeznam budov s čp.Seznam budov bez čp.
Závěrečný účet obce Kohoutov za rok 201520.5.20167.6.2016Příloha k závěrečnému účtu obce Kohoutov za rok 2015daň z příjmů právnických osob za rok 2015Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kohoutov za rok 2015
Závěrečný účet Společenství obcí Podkrkonoší za rok 201525.5.201615.6.2016
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kohoutov dne 7.6.201631.5.20167.6.2016
Záměr obce Kohoutov č.6/201613.6.201628.6.2016
Územní rozhodnutí , výstavba NN Páleníček 16.6.20161.7.2016
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce dne 28.6.201621.6.201628.6.2016
Veřejná vyhláška - dopravní značení na akci Lidová řemesla 31.7.201615.8.2016
Volby do Krajského zastupitelstva 7-8/10 2016_ Informace 18.8.20168.10.2016
Volby do Krajského zastupitelstva - Info 210.8.20168.10.2016
Volby do Krajského zastupitelstva - Info 310.8.20168.10.2016
Záměr obce č.7/2016 - pacht zemědělských pozemků 22.8.20167.9.2016Příloha k záměru č.7/2016Žádost o pacht - pro žadatele
Dražební vyhláška o prodeji pozemků v k.ú. Kohoutov 23.8.201615.9.2016
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstev krajů28.8.20168.10.2016
Oznámení o konání voleb28.8.20169.10.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.201630.8.20166.9.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu6.9.201621.10.2016
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Návrh22.9.201614.10.2016
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 4.10.201627.9.20165.10.2016
Záměr obce č.8/201610.10.201625.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o rušení nočního klidu10.10.201625.10.2016
Záměr obce č.9/2016 o pronájmu nebytových prostor v čp.7311.10.201625.10.2016
Oznámení o konání zasedání dne 25.10.201618.10.201625.10.2016
Veřejná vyhláška - územní řízení na umístění vodovodu do Kladrub27.10.201615.11.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu8.11.20168.12.2016
Veřejná vyhláška_ Nový návrh Aktualizace zásad územního rozvoje KHK18.11.201615.12.2016
Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2017 v paragrafovém členění21.11.20167.12.2016Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 2017 v položkovém členěníNávrh Finančního plánu obce Kohoutov na rok 2017
Návrh rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší na rok 201723.11.201614.12.2016
Oznámení o konání zasedání obce dne 6.12.201629.11.20167.12.2016

Název dokumentu Vyvěšeno dne Sejmuto dne Příloha Poznámka
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Tabulka rozpočtu7.2.201428.2.2014Bude projednán na zastupitelstvu obce dne 24.2.2014
Rozpočtový výhled 2014 - 20187.2.201428.2.2014
Volba do Evropského parlamentu - Info 1/201424.3.201426.5.2014
Volby do Evropského parlamentu - Info 2/20148.4.201426.5.2014
Volba do Evropského parlamentu - Info 3/20148.4.201426.5.2014
Oprava komunikace v Kocbeři15.5.20145.10.2014
Oznámení o konání 39. zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov 27.5.20143.6.2014
Nařízení o včelím moru2.6.201431.8.2014
Závěrečný účet obce za rok 20139.6.201430.6.2014Příloha k účetní k závěrce za rok 2013
Zpráva opřezkoumání hospodaření obce za rok 2013Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Bude projednán na zasedání ZO dne 24.6.2014
Závěrečný účet SoP za rok 201310.6.201430.6.2014www.podkrkonosi.info
Volby do Zastupitelstav obce - Info 116.7.201412.10.2014
Volby do Zastupitelstav obcí 2014- stanovení počtu členů Okrskové volební komise 11.8.201412.10.2014
Veřejná vyhláška pro stavbu PARKOVACÍ STÁNÍ na ppč. 610/9 v k.ú. Kohoutov - pila Valášek 20.8.201415.9.2014
Jízdní řád autobusového spojení Kohoutov - Dvůr Králové nad Labem v září 201422.8.20145.10.2014
Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - Jmenování zapisovatele 25.8.201412.10.2014
Volby do Zastupitelstva obce a Senátu ČR - Počet a sídlo OVK25.8.201412.10.2014
Oznámení o konání 41. zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov 25.8.20143.9.2014
Volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR - Oznámeí o době a místu voleb21.9.201420.10.2014
Oznámení o konání 42. zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov dne 7.10.2014 30.9.20148.10.2014
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zastavení řízení - Prakovací stání Pila Valášek6.10.201430.10.2014
Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Kohoutova - Zveřejnění návrhu9.10.201410.11.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kohoutov 201412.10.201431.12.2014
Oznámení o Ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov dne 4.11.201427.10.20145.11.2014
Oznámení o konání zasedání ZO17.11.201426.11.2014
Komplexní pozemková úprava katastrální území Kohoutov - Oznámení o vystavení návrhu KPÚ18.11.201420.12.2014Sestava rozdělovníku KPÚŽádost o vystavení
Záměr obce č. 120141.12.201416.12.2014
Záměr obce 320141.12.201416.12.2014
Záměr obce 220141.12.201416.12.2014
Záměr obce 420141.12.201416.12.2014
Návrh rozpočtu obce Kohoutov na rok 20151.12.201431.12.2014
Finanční plán obce Kohoutov na rok 20151.12.201431.12.2014
Společenství obcí Podkrkonoší - Návrh rozpočtu na rok 2015 4.12.201431.12.2014
Oznámení o konání 3. zasedání ZO Kohoutov dne 16.12.20148.12.201417.12.2014
Veřejná vyhláška - umístění stavby vedení NN30.12.201431.1.2015
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. proruby 30.12.201431.1.2015Mapa obvodu hranic KPÚ
http://www.kohoutov.info/wp-content/uploads/2014/12/Oznámení-o-zahájení-posouzení-vlivu-na-životní-prostředí.pdf30.12.201431.1.2015Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP193K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce Královéhradeckého kraje.