Od 12. 12. 2011 do 5. 4. 2012 jste mohli vyjádřit souhlas nebo nesouhlas v této anketě:

Jste pro umístění zpomalovacího retardéru na vybrané rizikové místo v Kohoutově?

  • Ano ( 21 hlasů)
  • Ne, je to problém a musí se řešit (17  hlasů)

Hlasovalo celkem: 38

Vyjádření starosty obce – viz Kohoutovské listy 09/2012: „Nevím, zda-li je vhodné řešit bezpečnost silničními retardéry, a hlavně, kde je umístit. Samozřejmě, že nejsem spokojen s tím, jak někteří naši občané jezdí přes obec, zejména ti mladí, ale stále bych se držel zásady, že auto je silnější než člověk, tak raději vedu děti k tomu, aby si na komunikaci dávaly pozor především ony. Nicméně samotné zastupitelstvo se k omezení rychlosti vyslovilo záporně na zasedání dne 28.6.2011.