Zastupitelstvo obce  na svém zasedání  dne  28. 6. 2011  schválilo  konečnou podobu  znaku a praporu  obce Kohoutov.  Návrh  byl schválen Poslaneckou  sněmovnou Parlamentu České republiky.