Milí občané a přátelé Kohoutova,

Na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2010 bylo rozhodnuto o vydávání bezplatného informačního zpravodaje. Jednou za čtvrt roku vám budeme touto formou přinášet novinky o dění v Kohoutově, pozvánky na chystané akce, zprávy Obecního úřadu a zajímavosti ze sousedních obcí. Podle potřeby budeme také vkládat tematické přílohy.

Uvítáme váš názor na podobu prvního oficiálního čísla Kohoutovských listů, který chystáme na duben. Napište nám, co byste rádi ve čtvrtletníku nalezli a v jakém rozsahu. Své příspěvky můžete zaslat e-mailem na adresu info@kohoutov.cz nebo vhodit dopis nadepsán „Kohoutovské listy“ do schránky Obecní úřadu. Rozvojový výbor OÚ Kohoutov

Kohoutovský zpravodaj č.0 únor 2011

Před číslo čtvrtletního informačního zpravodaje

Počet výtisků: 100 ks, Bezplatný výtisk

Uzávěrka tohoto čísla: 10. února 2011

Uzávěrka dalšího čísla: duben 2011